Sākums
Piedalieties
iskcon latvija projektu īstenošanā!

Ziedojumi Dievībām

Ziedojums iknedēļas svētdienas mielastam templī
Ziedojums Gaura Nitai dievībām
Jaunu apģērbu piedāvāšana dievībām uz Gaura Pūrnimu

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TETEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TST TEST
null null
Kontakti (Gaurānanda dāsa): donation.krishna@gmail.com